top of page
Wat verstaat men onder Manuele therapie?

Manuele therapie is een specialisatie oftewel een verbijzondering binnen het vak fysiotherapie.
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: gewrichten functioneren beter, bewegen gaat gemakkelijker en je voelt afname van pijn. 

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. 
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. 

Met welke klachten kunt u naar een manueel therapeut?

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:
 

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom

  • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen; lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen

  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn; duizeligheid bij het bewegen van de nek

  • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten

  • heup- en/of knieklachten

Werkwijze

Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten, bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. 
Manueeltherapeutische hulpverlening vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte en niet bij patiënten aan huis. 

Beroepsvereniging

De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is al ruim 30 jaar dé beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten in Nederland. De NVMT is erkend door de landelijke beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Leden van NVMT zijn master-opgeleid en houden hun vakkennis en kunde voortdurend op peil door bij- en nascholing. Hierdoor zijn ze op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en behandelwijzen.
Leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.
 

bottom of page